Grip För Säkerhets Skull är ett utbildningsföretag som verkar inom områdena sjukvård, hjärt- lungräddning och brand. Vi är geografiskt obundna och håller våra utbildningar antingen hos kunden eller i våra lokaler. Vi har även försäljning och service av sjukvårdsmaterial samt brandskyddsredskap.


Våra instruktörer

Alla våra instruktörer har en gedigen erfarenhet från operativ räddningstjänst och/eller akutsjukvård. De är alla verksamma som brandmän, ambulanssjukvårdare och/eller sjuksköterskor, vilket vi ser som en av våra största fördelar gentemot våra konkurrenter. Alla instruktörerna är certifierade av HLR-rådet.


Våra kunder

Vi riktar oss till alla typer av företag. Från den minsta enskilda företagaren till de större aktiebolagen och även kommuner. Vi ser även bostadsrättsföreningar, samfälligheter, föreningar samt privatpersoner som viktiga kunder.


Varför skall man välja oss?

För oss står kvalitet alltid i första rummet och med kvalitet menar vi:


  • Välutbildade instruktörer med engagemang och erfarenhet från verkliga

händelser.

  • Utbildningar med uppdaterat och forskningsbaserat innehåll.
  • Väl tilltaget med tid för både teoretiska och praktiska genomgångar samt

möjlighet till samtal, reflektioner och frågor.

  • Skräddarsydda utbildningar utifrån de risker som är aktuella för er som

kund/arbetsplats.

  • Väl genomarbetat material.
  • Bra och varierade redskap för de praktiska övningarna.
  • Proffsigt bemötande med dig som kund i fokus.


Utöver kvaliteten är vi ett nytänkande företag som arbetar målmedvetet för att ständigt förbättra vårt material samt våra utbildningar, allt för att komma så nära en verklig händelse som möjligt.


Vi sätter stort fokus på att du som deltagare inte bara skall få med dig de teoretiska grunderna från oss, utan att du också efter slutförd kurs skall känna att du VÅGAR handla om olyckan är framme! Det är ju det som i slutänden gör skillnad! Kontakt: info@forsakerhetsskull.se

Copyright 2016          E-post: info@forsakerhetsskull.se          Tel: 0735-07 62 98         

Våra samarbetspartners