Bakgrund

Alla företag som äger brandsläckare/inomhusbrandposter skall enligt branschnormen SS3656 serva sin utrustning varje år genom en godkänd brandskyddsfirma.


Service 

Vi servar era brandsläckare och inomhusbrandposter åt er. Vi sköter både servicen och har koll på när era redskap skall servas. På så vis vet ni alltid att era inköpta redskap fungerar.


Copyright 2016          E-post: info@forsakerhetsskull.se          Tel: 0735-07 62 98         

Våra samarbetspartners