Heta arbeten


Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som utförs på tillfällig arbetsplats.

 

Denna utbildning är en certifieringsutbildning som genomförs efter brandskyddsföreningen utbildningsmaterial och regler. Vi lär oss om de 13 säkerhetsreglerna och lägger mycket vikt vid förståelsen av innebörden i reglerna och hur vi tillgodoser dem. Efter avslutad kurs samt godkänt prov får du ett certifikat som medför att du får arbeta med Heta Arbeten i 5år inom norden.


Innehåll:


Teori:

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Hetarbetsteamet
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistans alla säkerhetsregler
 • Riskbedömning vid Heta Arbeten
 • Förebyggandebrandskydd
 • Släckredskap
 • Larmning
 • Tätskiktsarbeten
 • Certifieringsprov


Praktik:

 • Handbrandsläckare
 • Brandsläckning med brandfilt


För vem

Denna kurs riktar sig till alla som skall arbeta med Heta Arbeten i norden. Det kan handla om att man skall arbeta med svetsning, skärning lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Den riktar sig även till personer som skall verka som tillståndsansvarig och skriva tillstånd till Hetarbetare.


Tidsåtgång

8 timmar.


Pris

2700kr

I priset ingår Kursbok, tillståndshäfte, certifieringsprov samt lunch.


Plats

Kursen kan ordnas i antingen någon av våra lokaler eller på plats hos kunden.


Tänk på att vi alltid kan skräddarsy en utbildning till just ert företag så att vi får med alla delar i utbildningen som ni söker kunskap i.


Copyright 2016          E-post: info@forsakerhetsskull.se          Tel: 0735-07 62 98         

Våra samarbetspartners