Grundläggande brandkunskap


Denna utbildning är en grundläggande utbildning i hur man skall agera i händelse av brand. Vi lär oss om branduppkomst, tillvägagångssätt (Rädda-Varna-Larma-Släck), brandrisker i vår omgivning och praktiskt handhavande av släckutrustning. Vi pratar även om systematiskt brandskyddsarbete och om vilka lagkrav

som ställs på arbetsgivare respektive arbetstagare. Utbildningen är både teoretisk och praktisk.


Innehåll:

  • Brandsuppkomst
  • Risker i omgivningen
  • Förebyggandebrandskydd
  • Brandtekninsk utrustning
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Riskrundvandring (om kursen hålls i kundens lokaler)
  • Utrymning
  • Praktisk släckning med handbrandsläckare
  • Praktisk släckning med brandfilt


För vem

Utbildningen riktar sig till alla och inga förkunskaper krävs.


Tidsåtgång

Kursen tar 3 timmar.


Pris

950 kr per person (ex moms)

Per grupp. Ta kontakt för pris. (Inget maxantal)


Plats

Kursen kan ordnas i antingen någon av våra lokaler eller på plats hos er.


Tänk på att vi alltid kan skräddarsy en utbildning till just ert företag så att vi får med alla delar i utbildningen som ni söker kunskap i.


Copyright 2016          E-post: info@forsakerhetsskull.se          Tel: 0735-07 62 98         

Våra samarbetspartners