Brandfarliga arbeten


Brandfarliga arbeten är ett samlingsnamn för alla arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbilldning på tillfällig arbetsplats.

 

Denna utbildning är en certifieringsutbildning som genomförs efter Svebras och SverigesByggindustriers utbildningsmaterial och försäkringsbolagens regler samt krav. Utbildningen är ny på marknaden från 2019-09 och en stor fördel med denna utbildning är att den går att branschanpassa. Utbildningen motsvarar Brandskyddsföreningens kurs ”Heta Arbeten”

 

Vi lär oss om försäkringsbolagens krav på brandfarliga arbeten och lägger mycket vikt vid förståelsen av innebörden i kraven och hur vi tillgodoser dem. Vi lägger även mycket vikt vid möjliga konsekvenser vid utförande av brandfarliga arbeten. Efter avslutad kurs samt godkänt prov får du ett certifikat som medför att du får arbeta med Brandfarliga/Heta Arbeten i 5 år.


Innehåll:


Teori:

 • Lagar och försäkringsvillkor
 • Organisation och ansvar
 • Brandfarliga Arbeten organisationen
 • Brandkunskap
 • Tillståndslistans med säkerhetsregler
 • Riskbedömning vid Brandfarliga Arbeten (KOKA och KRUT metoden)
 • Förebyggandebrandskydd
 • Släckredskap
 • Larmning
 • Tätskiktsarbeten
 • Certifieringsprov


Praktik:

 • Handbrandsläckare
 • Brandsläckning med brandfilt


För vem

Denna kurs riktar sig till alla som skall arbeta med Brandfarliga Arbeten. Det kan handla om att man skall arbeta med svetsning, skärning lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Den riktar sig även till personer som skall verka som tillståndsansvarig och skriva tillstånd till utförare av Brandfarliga arbeten.


Tidsåtgång

8 timmar.


Pris

2200kr

I priset ingår Kurshäfte, registrering i ID06, certifieringsprov samt lunch och fika.


Plats

Kursen kan ordnas i antingen någon av våra lokaler eller på plats hos kunden.


Tänk på att vi alltid kan skräddarsy en utbildning till just ert företag så att vi får med alla delar i utbildningen som ni söker kunskap i.


Copyright 2016          E-post: info@forsakerhetsskull.se          Tel: 0735-07 62 98         

Våra samarbetspartners